Giới Thiệu

Vietnamese-German Cooperation in Science and Technology since 1996

Hợp tác khoa học và công nghệ Việt-Đức giữa Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam (MoST) và Bộ liên bang về Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức (BMBF) đã được nối lại vào năm 1996. Biên bản đầu tiên về “hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, nghiên cứu và công nghệ” được ký vào năm 1997. Kể từ đó, hợp tác song phương giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu về nước và phát triển bền vững.

Office for Water and Environmental Technology was established in 2007

Dựa vào các biên bản ghi nhớ của tổ công tác liên Bộ MoST và BMBF về hợp tác khoa học - công nghệ (WTZ) tháng 9 năm 2006, "Văn phòng Công nghệ Nước và Môi trường" đã được thành lập tại Hà Nội vào ngày 27 tháng 10 năm 2007 để đảm bảo hỗ trợ liên tục cho hợp tác trong lĩnh vực công nghệ nước và môi trường.

Inter-Ministerial Workgroup holds Meetings in Hanoi (2009) and Bonn (2011)

Trong cuộc họp năm 2009 tại Hà Nội, tổ công tác liên Bộ đã quyết định tăng cường hợp tác song phương theo định hướng "nghiên cứu phát triển bền vững". Thông tin chi tiết và các ưu tiên đã được xây dựng và thống nhất trong cuộc họp vào tháng 10 năm 2011 tại Bonn.

Reorganisation of the Office in 2013 to comply with Growing Challenges

Để phù hợp với yêu cầu hợp tác trong tương lai giữa MoST và BMBF, Văn phòng đã được tái cơ cấu và đổi tên thành "Văn phòng MoST – BMBF về Hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực Nước và Bền vững", viết tắt là: "Văn phòng VD về Nước và Nghiên cứu Bền vững".

Mục đích là để gắn kết sự hợp tác trong nghiên cứu về nước và môi trường trước những thách thức của thế kỷ 21, và xem xét sự biến đổi khí hậu toàn cầu để xây dựng các giải pháp bền vững cho việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Do tăng cường tập trung trong các nghiên cứu phát triển bền vững cũng như các khía cạnh kinh tế xã hội đã thu được nhiều kết quả quan trọng ví dụ như các đóng góp vào việc xây dựng các giải pháp khả thi về kỹ thuật và tài chính.

The way forward

To broaden the focus of the VD-Office from water and sustainability to other relevant fields (like natural recourses, energy/climate and land management) a new setup of the VD-Office is under preparation.

Another effort is to simplify the work procedures and legal requirements setup more flexible - without loosing the direct communication and cooperation between the departments and persons from both ministries, MOST and BMBF.

Hình ảnh: ...

Hình ảnh: ...

Hình ảnh: ...

Liên hệ

Vietnamese-German Office for Sustainability Research Cooperation (VD-Office)

Room 401, Vietnamese-German Centre
Hanoi University of Science and Technology,
1 Dai Co Viet, Hanoi, Vietnam

Tel.: +84 4 321 817 54
Fax: +84 4 321 817 56
info@vd-office.net

Tin tức

Thông báo
Change of office address
Link

© Copyright 2016 VD-Office, info@vd-office.net