Mốc Lịch sử

10/2016

With the completion of AKIZ and the start of the follow-up project TAKIZ the VD-Office was renamed "Vietnamese-German Office for Sustainability Research Cooperation" according to the current research strategy between BMBF and MOST.

03/2013

Renaming of VD-Office to "MoST/BMBF-Office for Research Cooperation on Water and Sustainability" (in short: "VD-Office for Water and Sustainability Research"); MoST and BMBF are signing the agreement on restructuring of VD-Office (operationalization paper).

10/2011

The inter-ministerial workgroup decides to intensify the bilateral cooperation in the direction of research for sustainable development and elaborates further details and priorities during the meeting in Bonn.

10/2010

Khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác theo định hướng "Nghiên cứu cho phát triển bền vững".

04/2008

Quyết định tiếp tục duy trì hợp tác giữa MoST và BMBF trong lĩnh vực công nghệ nước và môi trường.

10/2007

Văn phòng công nghệ nước và môi trường Việt - Đứcđi vào hoạt động.

09/2006

Quyết định thành lập Văn phòng công nghệ nước và môi trường Việt - Đức.

10/2005

Ký biên bản hợp tác khoa học và công nghệ giữa BMBF và MoST trong lĩnh vực công nghệ nước và môi trường, quyết định thành lập Tổ công tác song phương Việt – Đức về công nghệ nước và môi trường.

03/1997

Chuyến thăm Đức của đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Việt nam (MoST), nghị định thư đầu tiên về hợp tác trong lĩnh vực khoa học, nghiên cứu và công nghệ được ký kết.

04/1996

Hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt nam và Đức được nối lại bằng chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của đoàn đại biểu Bộ liên bang về Giáo dục và Nghiên cứu (BMBF), CHLB Đức Năm 2006,kỷ niệm 10 năm hợp tác khoa học và công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MoST) và Bộ liên bang về Giáo dục và Nghiên cứu (BMBF), CHLB Đức, hai Bộ đã quyết định thành lập Văn phòng Công nghệ Nước và Môi trường Việt Đức.

Hình ảnh: ...

Hình ảnh: ...

Hình ảnh: ...

Hình ảnh: ...

Liên hệ

Vietnamese-German Office for Sustainability Research Cooperation (VD-Office)

Room 401, Vietnamese-German Centre
Hanoi University of Science and Technology,
1 Dai Co Viet, Hanoi, Vietnam

Tel.: +84 4 321 817 54
Fax: +84 4 321 817 56
info@vd-office.net

Tin tức

Thông báo
Change of office address
Link

© Copyright 2016 VD-Office, info@vd-office.net