Welcome to the Văn phòng Nghiên cứu bền vững Việt Đức

Vietnamese-German Cooperation in Science and Technology since 1996

Hợp tác khoa học và công nghệ Việt-Đức giữa Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam (MoST) và Bộ liên bang về Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức (BMBF) đã được nối lại vào năm 1996. Biên bản đầu tiên về “hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, nghiên cứu và công nghệ” được ký vào năm 1997. Kể từ đó, hợp tác song phương giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu về nước và phát triển bền vững.

Hình ảnh: Hà Nội là 'thành phố phụ thuộc xe máy' (KHUAT VIET, 2006)1, nguồn: Matias Ruiz Lorbacher

Hình ảnh: Hà Nội là 'thành phố phụ thuộc xe máy' (KHUAT VIET, 2006), nguồn: Matias Ruiz Lorbacher

Hình ảnh: ...

Hình ảnh: ...

Hình ảnh: ...

Liên hệ

Vietnamese-German Office for Sustainability Research Cooperation (VD-Office)

Room 401, Vietnamese-German Centre
Hanoi University of Science and Technology,
1 Dai Co Viet, Hanoi, Vietnam

Tel.: +84 4 321 817 54
Fax: +84 4 321 817 56
info@vd-office.net

Tin tức

Thông báo
Change of office address
Link

© Copyright 2016 VD-Office, info@vd-office.net